Condicions d'ús

Informació Legal

Bahía Code, SL
CIF B65340465
Bahía Code, S.L. (en endavant "Bahía Code") és la companyia propietària i administradora del lloc web www.quedat.cat ("Lloc web" o "Queda't" en endavant), també accessible mitjançant el domini www.magradaelmaresme.cat.

Objecte

Queda't és una plataforma web de compres que ofereix als seus membres, durant un determinat període de temps, productes o serveis dels seus proveïdors associats.

Contingut

El contingut d'aquest lloc web ha estat elaborat per Bahía Code IT Systems. Compta però amb enllaços a llocs web de tercers. És per aquest motiu que Bahía Code no es responsabilitza de la informació pertanyent a tercers, ni dels possibles perjudicis que aquesta informació pugui causar. Bahía Code es reserva el dret a modificar de manera parcial o total el contingut del Lloc Web, així com la present política de privacitat.

Accés i utilització

L'accés a Queda't implica l'acceptació expressa de les presents condicions d'ús i política de privacitat. L'accés i la utilització d'aquest Lloc Web, així com de la informació en ell continguda, serà responsabilitat exclusiva de qui el realitzi. Les condicions d'accés a aquest Lloc Web estan sotmeses a la legalitat vigent, no permetent amb caràcter general qualsevol tipus d' actuació en perjudici de Bahía Code IT Systems o de tercers. Informació sobre el servei

La descripció dels serveis oferts en el lloc web es realitza d'acord a la informació proporcionada pels proveïdors associats a Queda't. Cada campanya promocional inclourà els detalls i condicions específiques dels serveis oferts, així com de l'ús del val de descompte.

Preus

En totes les vendes publicades es fa constar el preu amb IVA inclós. La informació sobre el preu s'obté segons la informació proporcionada pel proveïdor.

Disponibilitat i duració de les campanyes

Les campanyes publicades al web tenen una durada determinada que es fixarà en cada cas atenent al servei promocionat, informant als usuaris de la seva durada a través del lloc web. Els usuaris interessats en la campanya que decideixin adquirir l'oferta, podran procedir al seu pagament.

Pagament

El pagament electrònic es realitzarà mitjançant la funcionalitat de TPV electrònic. L'usuari registrat proporcionarà les dades de la targeta de crèdit o dèbit (Visa, Mastercard, American Express, Visa Electron i / o altres targetes anàlogues), la data de caducitat, els tres (3) dígits de seguretat, així com el nom del titular, en el moment que realitza la compra de l'oferta o descompte del servei en qüestió. El val de descompte o comprovant de compra del mateix estarà disponible i es podrà visualitzar al lloc web. L'usuari registrat haurà de notificar a Bahía Code IT Systems qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè es puguin realitzar les gestions oportunes.

Cancel·lació

La política de cancel·lació dependrà del tipus de servei o producte adquirit.

De conformitat amb l'establert legalment, l'usuari registrat disposarà de 14 dies naturals des del moment de la compra del val per a exercir el seu dret de cancel·lació. Per exercir el dret de cancel·lació, l'usuari haurà de notificar la seva decisió a través d'una declaració inequívoca (per exemple, un correu electrònic). Transcorregut el termini de 14 dies naturals previstos legalment, no s'acceptaran devolucions per desistiment.

No obstant això, i segons l'establert legalment pel que fa a les excepcions a l'exercici del dret de desistiment, no s'acceptaran devolucions d'aliments o de productes personalitzats.

Tampoc es podrà exercir el dret de desistiment en cas de serveis d'allotjament, de transport o entrades a espectacles, quan siguin per una data determinada o període concret.

Protecció de les dades personals

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, s'informa a l'usuari que tots els dades personals i professionals que faciliti seran incorporades a un fitxer registrat davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, la qual és titular Bahía Code IT Systems, SL. Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i les mesures de seguretat legalment establertes. L'usuari accepta la present política de privacitat i condicions d'ús, i concedeix el seu consentiment al tractament de les seves dades personals acord a fi de Bahía Code. L'usuari pot exercir, sense efecte retroactiu, els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça info@bahiacode.com.

Responsabilitat

Bahía Code IT Systems no es responsabilitza dels danys que els usuaris puguin causar en aquest lloc web, o en qualsevol altre, per l'ús il legal o inapropiat del mateix, o de la informació en ell continguda.

Comunicacions electròniques

Bahía Code enviarà als usuaris que així ho demanin comunicacions electròniques relacionades amb l'objecte de Queda't. A causa del contingut i la finalitat del lloc web, les persones que vulguin rebre, periòdicament, a la seva adreça de correu electrònic les ofertes i descomptes disponibles hauran de comptar amb la condició de "Usuari Subscriptor", la qual s'adquireix completant i enviant el formulari existent en el Lloc Web. La condició d'usuari subscriptor suposa l'adhesió a les condicions d'ús en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi al lloc web.

Així mateix, a causa del contingut i la finalitat del lloc web, les persones que vulguin apuntar-se a les ofertes proporcionades per Queda't, comprar i beneficiar dels seus serveis han de comptar amb la condició d'"Usuari Registrat", la qual s'adquireix completant i enviant el formulari de registre. La condició d'usuari registrat suposa l'adhesió a les condicions d'ús en la versió publicada en el moment en què s'accedeixi al lloc web.

Anàlisi de l'ús i tràfic

Bahía Code utilitza eines tècniques d'anàlisi per a l'obtenció d'informació sobre l'ús del lloc web. L'usuari accepta l'ús de cookies i seguiments d' IPs, així com el tractament de la informació obtinguda mitjançant aquests mitjans. En qualsevol cas, l'usuari pot desactivar i / o eliminar les cookies seguint les instruccions del seu navegador d'Internet.

Seguretat

Bahía Code garanteix la seguretat de les dades personals proporcionades pels usuaris, donada la tecnologia actual i els riscos del medi, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Enllaços a pàgines web de tercers

Bahía Code compta entre els seus continguts amb enllaços a llocs web pertanyents i / o gestionats per tercers, amb la finalitat de proporcionar accés a una altra informació disponible a Internet. Bahía Code no es responsabilitza de l'existència d'enllaços entre els seus continguts, com tampoc dels continguts situats fora del Lloc Web.

Responsable del fitxer i tractament de les dades

Bahía Code IT Systems, S.L. CIF B65340465

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.quedat.cat pertanyen a Bahía Code IT Systems. Queda prohibida la reproducció, distribució o modificació, total o parcial, dels continguts d'aquest lloc web, excepte autorització expressa, prèvia i per escrit de Bahía Code, o quan així ho estipuli la Llei.

Legislació i forum

Bahía Code i l'usuari, renunciant de manera expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre, accepten sotmetre's a la Llei espanyola i als Jutjats i Tribunals de Barcelona per qualsevol qüestió o controvèrsia derivada del contingut del Lloc Web. L'accés a la pàgina web de Queda't implica l'acceptació expressa de totes les condicions anteriorment citades.